Temeljem članka 21. Pravilnika o radu stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora, Inicijativni odbor je na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog senološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora (HSD-HLZ) s predsjednikom prof.dr.sc. Ivanom Drinkovićem na svojoj sjednici dana 01.04.2015. donio Odluku o osnivanju Sekcije za praćenje utjecaja hormonoterapije na dojku HSD-HLZ na inicijativu dr.sc. Vesne Stepanić.

Za predsjednicu Sekcije za praćenje utjecaja hormonoterapije na dojku HSD-HLZ predložena je predlagateljica,
dr.sc. Vesna Stepanić, a za dopredsjednika predsjednik HSD-HLZ-a, prof.dr.sc. Ivan Drinković.

Na Osnivačkoj skupštini Sekcije za praćenje utjecaja hormonoterapije na dojku HSD-HLZ, koja je održana
03.07.2015 ... NA ZAHTJEV

Više o članovima Sekcije ... NA ZAHTJEV

Iz Pravilnika o radu Sekcije ... OVDJE